Internal Faculty

 1. Er. R.D. Katre : VP – JPL
 2. Mr. Nimai Dey :  (JIPT)
 3. Er. Ashish Bahety:  (C&I)
 4. Mr. Rahul Pahwa : (WTP)
 5. Er. Ajay kumar Uikey:  (Erection & Commissioning)
 6. Er. Ravi Satyapal :
 7. Mr. Barun Jha: (Fire & Safety)
 8. Er. Surendra Kumar Padhee :  (Fire & Safety)
 9. Er. Deep Kumar Saha
 10. Er. Santosh Kumar Pal :(Erection, commissioning & Maintenance)
 11. Er. Subir Biswas :  (Operation)
 12. Er. Pallav Mondal
 13. Er. Prakash Bishi  :  (O & M)
 14. Er. J.P. Yadav : (Electrical)
 15. Er. Hemant Patro :  (O&M)
 16. Er. Raj Kumar Singhania :
 17. Er. Rajesh Kumar Singh
 18. Er. Amit Pandey
 19. Mr. Sunil Rai
 20. Mr. A. K. Singh
 21. Mr. Manoj Kumar Singh
 22. Mr. Saiket Nandi
 23. Mr. Subhash Behra
 24. Mr. S.S. Gaur
 25. Mr. Pawan Thakare :
 26. Mr.Alok Verma
 27. Mr.Sujit Basak
 28. Mr.Jayabrata.Kole
 29. Mr. Ankush Mahajan
 30. Mr. PV Nitin
 31. Mr. Abhay Asathi
 32. Mr. Nikhil Dewangan